ZELFDRAGENDE MAST

In de 50 jaar dat we aanwezig zijn op de telecommarkt hebben we een expertise opgebouwd die door talrijke spelers in de sector erkend wordt. Wij bieden oplossingen aan die gaan van een kleine mast van10 m voor een weerstation tot grote radio- en tv-masten, en daarnaast nog heel wat andere masten die door de radio en door mobiele telefoonoperatoren worden gebruikt.

We leveren een totaalservice: stabiliteitsstudie, studie en keuze van de fundering, studie veiligheidsplan, fabricage, installatie, studie en versterking van bestaande masten, …

AFSPANMAST

Als een alternatief voor zelfdragende masten worden afspanmasten gebruikt voor installaties op daken van gebouwen en tijdelijke installaties; grote masten vereisen bovenaan een lichte afwijking. Wij beschikken over een stock van tuimateriaal om zo snel mogelijk aan uw vragen te voldoen.

Omdat elk geval anders is,heeft ons studiebureau een groot aantal oplossingen bedacht.

Bij deze soort installaties moet de staat van de structuur, de spanning van de tuien, de staat van de verankeringen regelmatig gecontroleerd worden. Een service die wij aanbieden en ook ten zeerste aanbevelen.

ANTENNES

HF antenne
Voor langeafstandscommunicaties over land

VHF/UF antenne
Wordt over het algemeen gebruikt voor de communicatie van openbare diensten zoals de hulpdiensten, politie, leger, openbaar vervoer, …

GSM/3G/4G/5G

Openbare mobiele communicatie. In het domein van de frequentiebanden 800 MHZ, 900 MHZ, 1800 MHZ, 2100 MHZ, 2600 MHZ bieden wij een hoogwaardige totaalservice aan voor mobiele telefoonoperatoren. Het betreft de plaatsing van antennes en extern materiaal zoals versterkers (LNA, DLNA, DDLNA), duplexers, combiners et diplexers. En wij gaan verder: we bieden ook aanvullende diensten aan zoals: bekabeling, bevestigingen, aardingen, bliksembeveiliging, enz. Deze markt blijft razendsnel evolueren waardoor wij, en ons materiaal dus moeten volgen en bijblijven.

SLEUTEL OP DE DEUR

Radiogolven
‘Point to point’ verbinding

Voor elke installatie zijn wij autonoom uitgerust voor de metingen, de afstelling en de inbedrijfsstelling.

DIVERSE DIENSTEN

Van de studie tot de inbedrijfsstelling en onderhoud, we zijn in elke fase aanwezig. Hieronder vindt u onze courante diensten:

Corrigerende inspecties: preventieve manier om onderhoudskosten te beperken, gespecialiseerde teams gaan jaarlijks of tweejaarlijks naar de sites en voeren een complete diagnose uit van de installatie, voeren klein onderhoud uit en stellen een volledig verslag op, met de maatregelen die eventueel nodig zijn.

Onderhoudswerken: als gevolg van onze inspectie- of andere verslagen zijn wij uitgerust voor alle reparatiewerken: ontroesten, herstellen, schilderen, kapotte onderdelen vervangen, enz.

Nachtelijke obstakelverlichting: statisch, schemering, knipperlicht. Installatie volgens Belgische en internationale normen of volgens het advies van officiële instanties, zoals Belgocontrol voor de luchthaven. We hebben wisselstukken in stock voor de meeste nachtelijke obstakelverlichtingsystemen.

We hebben verschillende VHF, UHF netten met een nationale dekking succesvol geïnstalleerd (+/-150 sites). Het volledige project was aan ons toevertrouwd: afsluiting, cabine, mast, elektriciteits- en telefoonaansluitingen, enz.